Výskum blogerov

O tom, že blogy sú fenoménom dnešného internetu niet pochýb.
Aj preto sú blogy a blogeri vhodnou témou na skúmanie. Aká je napríklad samotná motivácia blogovať? Či aké sú stratégie sebaprezentácie blogerov?

Túto tému si za svoju bakalársku prácu zvolila študentka Sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave (www.fses.uniba.sk).
Takže, ak chcete pomôcť pri zbere dát a zúčastniť sa tak na zaujímavom výskume vyplňťe jednoduchý dotazník.

1 Comment

Pridaj komentár