Piet Mondrian

Krása čistých línií.

Narodil sa v Amersfoorte v strednom Holandsku. Pochádza z ortodoxnej kalvínskej rodiny. Podľa želania otca sa mal Piet stať učiteľom. No po získaní dvoch diplomov s oprávnením vyučovať kreslenie na verejných školách, zapísal sa na amsterdamskú akadémiu, kde bol usilovným, učiteľmi veľmi váženým žiakom.

Po skončení štúdií veľa maľoval, ale málo predával, živil sa kópiami v múzeách alebo vedeckými kresbami. Piet sa intenzívne venuje maľovaniu prírody v okolí Amsterdamu. Veľmi veľký vplyv na Mondrianove filozofické zmýšľanie mal dlhší pobyt u katolíckych roľníkov v holandskom Brabante. Hodne číta knihy vydané Teozofickým spolkom a o niekoľko rokov sa stane jeho členom. Jeho diela v tom období sú presiaknuté mysticizmom. V roku 1908 sa úplne mení Mondrianova maniera. Je to hlavne pod vplyvom divizionizmu. Na palete sa zjaví svetlo, tmavé farby sa postupne vytrácajú a prichádzajú belasé, biele, ružové a zlaté. Zrazu je Mondrian ovplyvnený kubizmom.

Postupne prepracováva svoje kompozície a všetko sa snaží vyjadriť rytmom, spoločnou harmóniou farieb a línií. Tu by sa dalo hovoriť o úplnom odklone od realistickej maľby v Mondrianových začiatkoch. Línie, vertikálne aj horizontálne sa pretínajú a ohraničujú farebné plochy v ktorých zväčša používa modrú, žltú a červenú. Roku 1915 sa zoznamuje s Theom van Doesburgom, dynamickým a podnikavým človekom. Doesburg sa venuje maliarstvu, básniam a žurnalistike; prvý začne propagovať Mondrianove myšlienky a spolu zakladajú revue De Stijl (prvé čislo vyšlo v roku 1917. Ďalej dopodrobna rozoberá svoju štúdiu o neoplastickej horizontálno-vertikálnej téme. Z farieb má najradšej červenú. Na niektorých dielach z tohto ústredného obdobia je červený obdĺžnik, ktorý neraz zaberie dve tretiny plochy plátna. V roku 1940 odchádza do New Yorku, kde nachádza pokoj od vyčerpávajúcej práce. Je to cítiť aj v jeho dielach, akúsi duševnú vyrovnanosť.

Vylúčil čiernu farbu a používa len žlté, červené a belasé línie. V diele Broadway boogie-woogie majú línie sklon rozpadnúť sa na drobné pravouholníky, akoby účinkom radosti. Napokon v nedokončenom diele Victory boogie-woogie vrcholí radosť v symfónií, kde miera a voľnosť, zdržanlivosť a zanietenie tvoria dokonalú jednotu, v ktorej pri tom všetkom ostáva zákonom základná horizontálno-vertikálna forma.

Význam Mondrianovho umenia tkvie predovšetkým v hľadaní výtvarnej čistoty a prehľadnosti, redukciou na jednoduché vyjadrenie vzťahu, pričom základný vzťah určujú dve priamky pretínajúce sa v pravom uhle. Maľba je plošná bez žiadnych náhodných ťahov štetcom, maľba sprostredkúva myšlienku, ktorá sa neviaže na čas ani na priestor. Pieter zvaný Piet Mondrian zomiera 1. februára 1944. Zanechal za sebou dielo, ktoré sa stalo filozofickou ideou každej abstraktnej tvorby. V jeho dielach je cítiť obrovskú ľudskosť a prehľad umelca.

Pridaj komentár