GoogleHell

Google Hell, alebo Google Peklo je najhoršou nočnou morou každého webmastera, ktorého úspech je založený na pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania Google.

Dostať sa do Google Hell znamená prestať virtuálne existovať, čo pre môže znamenať úplnú stratu príjmov.

Pod Google Hell sa rozumie tzv. Supplemental results, doplnkové výsledky, ktoré Google normálne nezobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania, ale až na konci po kliknutí na Aby ste videli tie najaktuálnejšie výsledky, vynechali sme výrazy, ktoré sa veľmi podobajú XXX výsledkom, ktoré už boli zobrazené.
Ak chcete, môžete zopakovať hľadanie s vynechanými výrazmi
.

V doplnkovom indexe skončia všetky podobnosti na vašich stránkach. Častokrát je jeden obsah dosiahnuteľný na viacerých adresách, jednu si Google vyberie do hlavného indexu, ostatné poputujú do doplnkového.

Čo môže spôsobiť Google Hell?

* duplicitný obsah (najčastejšia príčina)
* žiadny obsah (množstvo stránok s opakujúcim sa obsahom, či bez nejakého obsahu)
* opustené stránky bez hodnotných, či žiadnych odkazov

Ako sa dostať z doplnkového indexu

Hlavný boj spočíva v predcházaní duplicity, pretože doplnkový obsah je indexovaný oveľa skromnejšie ako hlavný obsah, takže keď sa tam stránky dostanú je ťažšia cesta späť.
Pridanie hodnotného obsahu a hlavne pridanie nových odkazov aj na staršie články častokrát pomáha. Dôležité je takisto vyplnenie META tagov a unikátne TITLE tagy.

Dôležitou je pri doplnkovom indexe aj hodnota PageRank (pretože podľa nej sa nastavuje priorita prechádzania, crawlingu stránok a PageRank je rozhodujúci pri zaradení do doplnkového indexu)

Na skontrolovanie ako si stojíte v Google Hell, stačí mať nainštalovaný Firefox plugin SEO for Firefox, ktorý okamžite ukáže koľko stránok je Googlom zaindexovaných a koľko je v doplnkovom indexe.

Ďalšie čítanie

SeoMoz a ako sa vyvarovať duplikáciám
| Google Hell od Matta Cuttsa | Odsúdení k Google Hell

Pridaj komentár