Google nás sleduje

O tom, že Google svojich užívateľov sleduje niet pochýb.
Google Toolbar, Google Analytics, Search History, všetky slúžia na sledovanie správania sa užívateľov vyhľadávača a na zbieranie dát o samotných užívateľoch.

SEOmoz, popredná firma v oblasti optimalizácie pre vyhľadávanie a jeden z najlepších zdrojov informácií o tejto oblasti, zverejnila výsledky štúdie stránok 1stsearchenginerankings o tom, ako správanie sa užívateľov, ovplyvnilo umiestenie stránky vo výsledkoch Google.

Konkrétne na príklade Bounce Rate, čo je percentuálny podiel jednostránkových návštev, teda užívateľov, ktorí stránky opustili po vzhliadnutí jednej stránky, nám ukazuje, že užívateľské sledovanie už z časti tvorí algoritmus, ktorý Google používa vo svojom vyhľadávači.

Bounce rate, je logickou súčasťou algoritmu, kliknutie na určitú pozície a nevrátenie sa späť do Google, značí spokojnosť s nájdeným výsledkom a teda znamená pre stránku posun vo výsledkoch hore. Vysoký Bounce rate zase znamená nespokojnosť užívateľov so stránkou a teda posun na horšie pozície.
Takže ak na svojich stránkach máte vysoký bounce rate a zároveň používate Google analytics, pouvažujte či Vám práve to neškodí.

Aj keď bola štúdia robená na málo konkurenčné slová, ukazuje nám smerovanie vývoja vyhľadávania Google, algoritmus bude čoraz viac orientovaný na užívateľské správanie a rokmi získané dáta budú stále väčšou váhou zasahovať do algoritmu vyhľadávania.

Dáta z Google Analytics sú používané Google na manipuláciu výsledkov jeho vyhľadávača. Používanie Google analytics môže mať na Vaše stránky buď negatívny, alebo pozitívny efekt.

Nič nie je zadarmo…

Pridaj komentár