Kategória: fses

Alberto Moravia: Rimanka

Článok som našiel pri upratovaní harddisku, má nejaké štyri roky, ak sa vyskytnú nejaké chyby, tak to preto. Autor Alberto Moravia (nar. 1907) Jeden z predstaviteľov neorealizmu – smeru, ktorý vznikol v Taliansku koncom 40.rokov. Je psychológ ženskej duše a nie náhodou sa takmer všetky jeho romány a poviedky zaoberajú problémami vyrastajúcimi zo vzťahu muža […]

Švédsky systém politických strán

Švédsky politický systém je de facto príkladom skoro neprerušeného vládnutia jednej strany. Od roku 1917, keď sa komunistická strana Švédska rozdelila na revolučné a reformné hnutie, reformné hnutie zažívalo vo Švédsku skoro nepretržité odbobie vládnutia. Okrem 4 volebných období 76, 79, 91 a 06 dominovala švédskemu parlamentu tzv. Riksdagu a zvíťazila vo všetkých voľbách, ktoré […]

Edvard Munch

Edvard Munch (* 12. december 1863 – † 23. január 1944) bol nórsky expresionistický maliar. Jeho intenzívne, evokatívne spracovanie úzkosti silne ovplyvnilo nemecký expresionizmus dvadsiateho storočia. Narodil sa v Løten, Nórsku, vyrastal v Christianii (terajšie Oslo). Po smrti matky, ktorá zomrela na tuberkulózu, Munch bol vychovávaný len otcom. Aj ten v roku 1889 zomrel. Otec […]

Krull

Krull je heroická fantasy o boji dobra a zla z roku 1983 od režiséra Rona Silvermana. V hlavnej úlohe statočného princa Colwyna sa nám predstavil Ken Marshall a jeho partnerku Lyssu stvárnila Lysette Anthony. Krásne naivný príbeh o dobyvateľoch zlých Slayeroch a bezbrannej planéte Krull, kde práve svoje štastie našli Colwyn a Lyssa. Slayers pri […]

Politický vývoj v SR po roku 1993

„Je po voľbách, zvyknite si!„     Vladimír Mečiar Obdobie medzi rokmi 1994 a 1998 bolo poznačené nielen utváraním novovzniknutej Slovenskej republiky, ale aj bezprecedentnými činmi zo strany vládnucich kruhov. Na čele vlády stál Vladimír Mečiar, osoba, ktorá doteraz rozdeľuje Slovensko na dva tábory. V tomto svetle, sú voľby v roku 2006, v ktorých Mečiar vystupuje […]

Alternatívne spôsoby riešenia konfliktov

Konflikt potom znamená stretnutie dvoch alebo viacerých úplne alebo do určitej miery navzájom se vylučujúcich či protichodných síl a tendencií. Konflikt je pociťovaný stav nesúladu, rozporu medzi dvoma či viac stranami. Neriadený konflikt, často vedie k fyzickému násiliu, konflikt medzi štátmi k vojne. Riešenie konfliktov je proces riešenia vzniknutých sporov. Úspešné vyriešenie konfliktu je charakterizované […]

Aké vnútropolitické faktory ovplyvňovali pôsobenie USA na začiatku Studenej vojny?

“Pôsobenie Josepha R. McCarthyho, senátora za štát Wisconsin, je považované za prototyp manipulácie a samotný senator je považovaný za najtalentovanejšieho demagóga tej doby. Podarilo sa mu udrieť na slabé miesto Američanov, urobil agendu z odvekého strachu Američanov a to z komunizmu. Jeho kariéra trvala veľmi krátko, začala v roku 1950, tri roky po jeho zvolení […]

Tomáš Garrigue Masaryk a Slováci

„T. G. Masaryk zasloužil se o stát.“ Zákon o zásluhách T. G. Masaryka Masaryk bol nepochybne jedným z najväčších politikov Strednej Európy dvadsiateho storočia. Okrem toho bol aj filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik a novinár, prvý prezident ČSR. Aký bol Masarykov vzťah k Slovákom? Ako vznikala ČSR a akú úlohu zohral pri budovaní spoločného štátu? Narodil sa v […]

Budúcnosť V4

Aká je budúcnosť V4, zoskupenia, ktoré vzniklo na podporu integračných ambícií postkomunistických krajín strednej Európy? Zdá sa, akoby po vstupe do Európskej únie, čo bol hlavný cieľ tohto zoskupenia, stratilo smer. Podľa môjho názoru V4, ani nikdy nemalo význam, ktorý sa tomuto zoskupeniu prisudzoval. Už prvotné vyjadrenia predstaviteľov zúčastnených krajín naznačovali, že spolupráca v natoľko […]

Panamský prieplav

Panamský prieplav je jedna z najvýznamnejších vodohospodárskych stavieb s nedoziernym ekonomickým významom. Celá história Panamy je poznamená existenciou kanála, a hlavne strategickou polohou v najužšej časti Strednej Ameriky (kde vzdialenosť medzi oceánmi dosahuje 50 až 200 km) v tzv. Panamskej šiji. Dôležiotú úlohu v histórii Panamy a Panamského prieplavu zohrala zaangažovanosť USA, pretože otázka prieplavu […]