Budúcnosť V4

Aká je budúcnosť V4, zoskupenia, ktoré vzniklo na podporu integračných ambícií postkomunistických krajín strednej Európy?

Zdá sa, akoby po vstupe do Európskej únie, čo bol hlavný cieľ tohto zoskupenia, stratilo smer.
Podľa môjho názoru V4, ani nikdy nemalo význam, ktorý sa tomuto zoskupeniu prisudzoval. Už prvotné vyjadrenia predstaviteľov zúčastnených krajín naznačovali, že spolupráca v natoľko prestížnej a dôležitej oblasti akou je integrácia, je nemožná.
Jediným fungujúcim orgánom V4 je Medzinárodný višegrádsky fond, ktorý určite nenapĺňa ambície, ktoré mal toto zoskupenie na začiatku pôsobenia.
Ani reči o spoločnom postupe pri rokovaniach členských štátov v únii, nenaznačujú pokrok, ako sme videli napríklad pri rokovaniach o rozpočte.
Ide o veľa, dalo by sa povedať a vo vysokej politike, kde sa jedná napríklad o spomínaný rozpočet, musí každá krajina hrať za seba.
Ak existuje pre V4 uplatnenie, nájdeme ho v spolupráci v oblastiach, ktoré sa netýkajú vysokej politiky, robiť z tejto inštitúcie prestížne fórum je nezmyslom. Vhodným smerovaním pre V4 je spolupráca v oblastiach ako je vzdelanie, kultúra, boj proti organizovanej kriminalite.
Ďalšou otázkou, ktorá stojí pred predstaviteľmi V4, stojí otázka rozšírenia, ktorá ide ruku v ruke s ďalšou budúcnosťou a nájdením vhodnej platformy pre organizáciu. Pretože skúsenosti ukazujú životaschopnosť podobných inštitúcii (zoskupenie krajín BENELUXu, Severská rada), ale to záleží hlavne a jedine na členských štátoch a ich politikoch.

Pridaj komentár