Autor embuck

Alternatívne spôsoby riešenia konfliktov

Konflikt potom znamená stretnutie dvoch alebo viacerých úplne alebo do určitej miery navzájom se vylučujúcich či protichodných síl a tendencií. Konflikt je pociťovaný stav nesúladu, rozporu medzi dvoma či viac stranami. Neriadený konflikt, často vedie k fyzickému násiliu, konflikt medzi štátmi k vojne. Riešenie konfliktov je proces riešenia vzniknutých sporov. Úspešné vyriešenie konfliktu je charakterizované […]

Aké vnútropolitické faktory ovplyvňovali pôsobenie USA na začiatku Studenej vojny?

“Pôsobenie Josepha R. McCarthyho, senátora za štát Wisconsin, je považované za prototyp manipulácie a samotný senator je považovaný za najtalentovanejšieho demagóga tej doby. Podarilo sa mu udrieť na slabé miesto Američanov, urobil agendu z odvekého strachu Američanov a to z komunizmu. Jeho kariéra trvala veľmi krátko, začala v roku 1950, tri roky po jeho zvolení […]

Tomáš Garrigue Masaryk a Slováci

„T. G. Masaryk zasloužil se o stát.“ Zákon o zásluhách T. G. Masaryka Masaryk bol nepochybne jedným z najväčších politikov Strednej Európy dvadsiateho storočia. Okrem toho bol aj filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik a novinár, prvý prezident ČSR. Aký bol Masarykov vzťah k Slovákom? Ako vznikala ČSR a akú úlohu zohral pri budovaní spoločného štátu? Narodil sa v […]

Budúcnosť V4

Aká je budúcnosť V4, zoskupenia, ktoré vzniklo na podporu integračných ambícií postkomunistických krajín strednej Európy? Zdá sa, akoby po vstupe do Európskej únie, čo bol hlavný cieľ tohto zoskupenia, stratilo smer. Podľa môjho názoru V4, ani nikdy nemalo význam, ktorý sa tomuto zoskupeniu prisudzoval. Už prvotné vyjadrenia predstaviteľov zúčastnených krajín naznačovali, že spolupráca v natoľko […]

Panamský prieplav

Panamský prieplav je jedna z najvýznamnejších vodohospodárskych stavieb s nedoziernym ekonomickým významom. Celá história Panamy je poznamená existenciou kanála, a hlavne strategickou polohou v najužšej časti Strednej Ameriky (kde vzdialenosť medzi oceánmi dosahuje 50 až 200 km) v tzv. Panamskej šiji. Dôležiotú úlohu v histórii Panamy a Panamského prieplavu zohrala zaangažovanosť USA, pretože otázka prieplavu […]

WordPress vs. Textpattern

Vybrať si systém správy obsahu je jedna z prvých vecí ktorú treba riešiť pri tvorbe internetových stránok. Pretože používaný systém určuje čo môžete so svojím systémom robiť a ako ho upravovať na svoj obraz. Existuje množstvo rôznych riešení, či už poskytovaných zadarmo alebo platených. Ale len dva útočia na najvyššie miesto v pomyselom rebríčku The […]

Role of national courts in european law

Legal integration in the European Community, the process of establishing a binding supranational legal system across the member states, has been the result of interactions between three sets of decision-makers, namely, litigants, national courts, and the European Court of Justice (ECJ). The evolution of Community law represents an extraordinary transformation of international treaties into a […]