Ako sa bloguje v Google

Ako je na tom s firemným blogovaním Google? V prípade firmy z Mountain View, ktorá za pár rokoch zmenila pohľad na internetovú reklamu a internet vôbec, sú zaujímavé dva príklady z množstva blogov, ktorými sa Google prezentuje. Asi najznámejší bloger – zamestnanec Matt Cutts a potom negatívny príklad ako neblogovať v podobe Marka Jena.

Korporátne blogy skrývajú v sebe potencionálne riziko, riziko priveľkého odhalenia zákulisia firmy. Firemná stratégia, interné správy, či novinky o pripravovaných produktoch sú natoľko zaujímavé pre konkurenciu, že ich predčasné odhalenie môže spôsobiť nedozierne škody.

Aj preto je stanovenie si interných pravidiel pre blogovanie jednou z prvých podmienok pri pomýšľaní o firemnom blogu.

Ako je na tom s firemným blogovaním Google? V prípade firmy z Mountain View, ktorá za pár rokoch zmenila pohľad na internetovú reklamu a internet vôbec, sú zaujímavé dva príklady z množstva blogov, ktorými sa Google prezentuje. Asi najznámejší bloger – zamestnanec Matt Cutts a potom negatívny príklad ako neblogovať v podobe Marka Jena.

Google blogy

O tom, že je Google všemožne naklonený blogovaniu niet pochýb. Platforma blogger.com, množstvo blogov pre jednotlivé divízie, podpora čerstvého obsahu vo vyhľadávačoch, to všetko sú spôsoby ktorými Google prejavuje svoju lásku k blogom. Lenže nebolo to vždy tak.
Matt Cutts, interný zamestnanec Google, istý čas vystupoval pod pseudonymom GoogleGuy, kde na rôznych fórach podával pre webmasterov prínosné informácie o zmenách v Google, rady o tvorbe optimalizovaného webu či pravidelne odpovedal na otázky. Google v tom čase nemal vypracovanú jednotnú blogovaciu policy a preto Matt využíval identitu GoogleGuya, aby prezentoval interné informácie navonok. Aj vďaka tomu sa Matt Cutts (a hlavne vďaka jeho fundovaným odpovediam a názorom) stal rešpektovaným odborníkom vo svojej oblasti.
Jeho blog je momentálne jedným zo sto najnavštevovanejších blogov sveta a Google aj napriek tomu, že oficiálne blogy už prebrali informačnú funkciu. Vďaka nemu je spoločnosť Google oveľa bližšie k svojim partnerom – webmasterom, čo je určite neoceniteľná spätná väzba.

Druhým príkladom blogovania Google je Mark Jen.
Mark Jen, tohto času už bývalý zamestnanec spoločnosti Google, si založil blog, v ktorom chcel informovať o svojom novom zamestnávateľovi.

V práci vydržal len 10 dní, čoskoro po prijatí totiž na svojom blogu 99zeros začal publikovať interné informácie o svojom zamestnávateľovi. Vyskytli sa tam citlivé informácie o nepublikovaných produktoch či o financiách spoločnosti (pred ich oficiálnym zverejnením). Finančné výsledky spoločností kótovaných na trhu sú pritom ostro sledovanými informáciami a každé predčasné publikovanie môže akcionárov pripraviť o miliardy dolárov. Aj preto bol Mark čoskoro upozornený na nevhodnosť publikovania týchto informácií a aj napriek ich stiahnutiu si výhody Googleplexu užíval len ďalšie dva dni.

Silu blogosféry netreba podceňovať a ani sa netreba nespoliehať na vzdialenosť slovenských pomerov od tých v USA. Aj u nás už firmy zažili silu blogov (napríklad spor Spurny vs. Baťo)

Čo teda vyplýva z týchto dvoch rozdielnych príbehov? Každá firma, ktorá sa púšťa do blogovania, by mala mať striktne stanovené podmienky blogovania. Úspešné korporátne blogovanie prinesie nielen spätnú väzbu (či už pozitívnu, či negatívnu), ale aj kontakty, a v prípade úspechu aj rešpekt pre tvorcov samotného blogu.

Pridaj komentár