Snaha odlíšiť sa je vlastnosť daná každému človeku, ktorá výrazne ovplyvňuje naše životy. Na internete, mieste kde je anonymita jednou z vlastností prostredia, odlíšiť sa znamená nezaniknúť v dave šedej priemernosti.

Jedna z možností odlíšiť svoj blog od ostatných spočíva v použití favicons, ktoré si ale vyžadujú veľkú dávku kreativity z dôvodu obmedzeného priestoru 16×16 pixelov.

Ak ešte na svojom blogu nepoužívate favicon, tú malú ikonku, ktorá sa zobrazuje v adresnom riadku, pouvažujte nad tým, keďže ako si môžete pozrieť na nasledujúcich príkladoch, aj napriek svojmu malému rozmeru je favicon veľmi zapamätateľný, najmä pri dobrom prevedení.
Spoznávate tieto ikonky?

WiredYouTube

last.fmNGExpediaWikipediaFlickr

favicon EmbuckSme.skMuzikerAZetZoznam

Ako na favicon

Na výrobu faviconky Vám bude stačiť Maľovanie z Windows, či hocijaký štadardný kresliaci nástroj. Ak neviete kresliť, môžete použiť rôzne favicon generátory.

Potom ustačí už len výsledný obrázok uložiť ako favicon.gif, premenovať na favicon.ico a nahrať do root adresára Vašich stránok. Favicon by sa mala automaticky zobraziť, ak sa nezobrazí, treba jej pomôcť kódom pridaným medzi < head>

< link rel="Shortcut Icon" href="favicon.ico" />

Favicon by sa mal stať Vašou značkou, logom – môže slúžiť ako skvelá reprezentácia blogu navonok, napríklad pri komentovaní s použitím Gravatarov, MyBlogLog, či pri mnohých iných podobných službách.

6 komentárov

Leave a Reply