Nový dizajn embuck.com

By 1. októbra 2007Dizajnové inšpirácie

Po štyroch mesiacoch prichádza na embuck.com nový dizajn a veľké zmeny. Dva stĺpce nahradili trojstĺpcový dizajn, do loga pribudol gekon a celkovo je dizajn viac orientovaný na obsah, ktorý pri predchádzajúcom dizajne mierne zanikal.
Takže po vzore Probloggera, Johna Chowa, Kumiko či Shoemoneyho aj embuck.com dostáva nový dizajn.

Konečne sa odlišujú navštívené odkazy, aj keď pár vecí zatiaľ nefunguje k plnej spokojnosti

  • podivné správanie sa komentárov a celkove ich výzor
  • a footer

9 komentárov

Leave a Reply